Voorstem.nl

Wie voeren er campagne voor een NEE ik wil dit associatieakkoord niet?

Wie is Geen Peil
Wie is 925.nl
Wie is burgercomité EU
Wie is OekraïNEE

* GeenPeil voert sinds het referendum een feit is, een neutrale campagne. Ze staan hier vermeld omdat ze één van de partijen waren die het initiatief tot dit referendum namen

Sommige Nederlandse politieke partijen hebben inmiddels een standpunt ingenomen en dragen dat sinds eind februari ook uit. Nieuwe argumenten of aanvulling in onderbouwing van stellingen voor de TEGEN campagne [laat ze ons hier weten] , voegen we zo snel mogelijk toe.

Comments are disabled