Voorstem.nl

Wie voeren er campagne voor een JA ik wil dit associatieakkoord?

Wie is stem voor Nederland, wie is retecool.nl nb retecool is benaderd met verzoek om content

Sommige Nederlandse politieke partijen hebben inmiddels een standpunt ingenomen en dragen dat sinds eind februari ook uit. D66 lijkt het meest actief. Ze zijn gevraagd info aan te leveren. Nieuwe argumenten of aanvulling in onderbouwing van stellingen voor de VOOR campagne [laat ze ons hier weten] , voegen we zo snel mogelijk toe.

Comments are disabled