Voorstem.nl

Wat is een raadgevend referendum?

Sinds 1 juli 2015 kent Nederland een nieuw democratisch instrument: het raadgevend referendum. Zijn mensen het niet eens met een aangenomen wet of verdrag? Dan kunnen zij na het verzamelen van voldoende handtekeningen vragen een wet of verdrag voor te leggen aan de Nederlandse bevolking in een referendum. De uitslag is raadgevend, dus niet bindend. De uitslag moet daarom gezien worden als een advies. Het verplicht de regering niet om een wet of verdrag in te trekken. Dit is het tweede raadgevend referendum dat ooit in Nederland werd gehouden, het eerste was in 2005 en ging over de nieuwe grondwet van Europa.

Wie is het ‘referendum platform’

Comments are disabled