Voorstem.nl

Waar stemmen we over op dit raadgevend referendum?

Je stemt niet alleen over een wettekst maar ook over het al dan niet aangaan van een associatieovereenkomst door de EU met Oekraïne. Het raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne wordt door sommigen gezien als een stem vóór of tegen de politiek en zelfs Europa. De vraag die op 6 april in het stemhokje gesteld wordt en de voorlichting wordt geregeld door de referendum commissie. De door hen geformuleerde vraag luidt ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?’

Wie is Geen Peil
Wie is De Referendum Commissie

Comments are disabled