Voorstem.nl

Input van ‘geen peil’?

* “GeenPeil heeft voornamelijk campagne gevoerd op de onwenselijkheid van de Europese toenadering tot Oekraïne”..“Nu het referendum eenmaal een feit is, wil GeenPeil aan niemand opdragen wat ze moeten stemmen. Het ging ons immers om meer inspraak in de democratie voor álle kiezers.”..“De campagne zal daar ook op gericht zijn: of je nou positief, negatief of neutraal tegenover het associatieverdrag staat, GeenPeil wil iedereen faciliteren en helpen om zijn of haar standpunt uit te dragen. Opdat we in Nederland weer meer inspraak krijgen in een democratie van iedereen.”

Comments are disabled