Voorstem.nl

Wat vinden Piraten van dit referendum?

In november 2016 stelde Piratenpartij dit over het referendum

Dat kan je ze zelf vragen, op een Piraten kroegmeet. Piraten zijn voor directere democratie, zoals een referendum. Een slogan van de Piratenpartij is ‘informeer jezelf’. Mensen kunnen zich heel goed een mening vormen over wel- of niet stemmen op dit referendum en een JA- of NEE stem als ze besluiten te stemmen.

De Piratenpartij over ISDS

In het DCFTA (handelsverdrag met Oekraïne) zit ook een ISDS bepaling (Investeerder-Staat, Dispuut, Settlement). In gewoon Nederlands staat er dit:

Artikel 89. Dit ISDS stukje gaan we later nog regelen [via een arbitragepanel] om ‘te voorzien in bepalingen voor investeringsbescherming alsmede procedures voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en de staat’.

Artikel 307; Samenstelling van het arbitragepanel

Die kan bestaan uit één lid namens de investeerder, één lid namens het land dat wordt aangeklaagd  en één lid uit de personen die door de partijen zijn aangewezen om als voorzitter te fungeren. Lukt het niet dan worden de drie scheidsrechters door loting aangewezen uit de personen die door een van de partijen of door beide partijen formeel zijn voorgesteld.

Deze bij een dispuut in te stellen commissie kan besluiten dat bijvoorbeeld Shell of Monsanto inderdaad veel verlies zouden leiden als de EU zou besluiten tot een beperking op schaliegas, een beperking  op GMO of Roundup. De grootte van investeringen en misgelopen omzet van bedrijven als Shell en Monsanto in Oekraïne kan dan maatgevend zijn voor een door deze commissie opgelegde sanctie aan de EU belasting betaler, als de EU meer milieuwvriendelijke wetten zouden willen invoeren.

Comments are disabled